Дослідження

Реалізація потенціалу міжрегіонального та міжмуніципального співробітництва в межах політики згуртованості

Досягнення територіальної згуртованості, у межах якої забезпечується злагодженість дій членів громади, є вагомою, проте недостатньою умовою для реалізації цілей згуртованості країни. Тому налагодження розгалуженої злагодженої взаємодії між територіальними громадами (міжмуніципального співробітництва — ММС) та між регіонами (міжрегіо- нального співробітництва — МРС) є критично важливим завданням, що підвищує ефективність національної політики згуртованості.

Текст аналітичного звіту ґрунтується на результатах аналізу документів у сфері міжтериторіальної співпраці й інтегрує практичні пропозиції та бачення, озвучені під час консультацій з представниками п’яти східних областей України. 

Ознайомитися з текстом можна за посиланням