Дослідження

Як інтегрувати діалог у процеси перехідного правосуддя в Україні

Останнім часом в Україні відбулось декілька спроб організувати національні платформи для діалогу з різних тем, які не були реалізовані. Все частіше чути, що Україні «потрібний національний діалог», однак чіткого розуміння процесу і принципів професійно фасилітованих діалогів у контексті безпечної реінтеграції ані на владному рівні, ані на рівні експертної спільноти немає. Вироблені в Україні документи щодо перехідного правосуддя також не інтегрують належним чином діалогові підходи. Тому процеси розробки національної моделі перехідного правосуддя і проведення діалогів на різних рівнях укра- їнського суспільства потребують більшої синергії.

Задля забезпечення наукового підґрунтя такої синергії групою науковців було проведено дослідження ролі і місця фасилітованого діалогу в моделі перехідного правосуддя і розроблено практичні підходи до інтеграції фасилітованого діалогу в концептуальні засади і практику перехідного правосуддя в Україні, які викладені в цій аналітичній записці.

Ознаймитися з текстом аналітичної записки можна за посиланням (українською мовою, англійською мовою