Дослідження

Діалог в моделі правосуддя перехідного періоду: особливості і функції

На основі аналізу сучасних наукових досліджень, міжнародних документів, практики постконфліктного переходу до мирного життя Північної Ірландії, Балканських країн, країн Африки і Азії автори довели, що професійно підготовлений фасилітований діалог має важливе значення для успішної розробки й імплементації моделі перехідного правосуддя і має бути інтегрованим в ці процеси.

Уперше в науці визначено особливості організації та проведення фасилітованого діалогу щодо тем перехідного правосуддя, концептуалізовано три функції діалогу в перехідному правосудді: 1) діалог як інструмент публічних консультацій щодо перехідного правосуддя; 2) діалог як інструмент інклюзивного ухвалення рішень; 3) діалог як інструмент примирення і формування суспільних наративів.

На основі аналізу відомих досліджень і особистого практичного досвіду ведення діалогових процесів в Україні запропоновано тематичні фокуси діалогів у межах чотирьох напрямів перехідного правосуддя та обґрунтовано основні практичні підходи щодо включення фасилітованого діалогу в процеси розробки й упровадження державної політики в сфері перехідного правосуддя в Україні.

Ознайомитися з текстом документу можна за посиланням