Напрямки діяльності

Національна платформа стійкості та згуртованості (попередня назва – Національна платформа “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію”) – спільна ініціатива представників українського громадянського суспільства та експертної спільноти, що здійснюється у партнерстві та за підтримки Фонду миру Марті Ахтісаарі (СМІ) з 2018 року.

Національна платформа забезпечує інклюзивний, багатосторонній та багаторівневий діалог на національному, регіональному та місцевому рівнях в Україні.

Ініціатива наразі здійснюється в межах проєкту “Побудова стійкості в конфлікті шляхом діалогу”, який фінансується Європейським Союзом до вересня 2023 та реалізується СМІ спільно з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Українською гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ).

Стратегічні пріоритети

Стійкість та згуртованість 

Сприяння реалізації Концепції національної системи стійкості України (Указ Президента України від 27.09.2021 No 479/2021) та майбутнього національного плану відновлення України з впровадженням стратегічних підходів ЄС та НАТО. Цей пріоритет також включає просування наративу “Українська формула стійкості”, яка має пять вимірів:

 1. самоорганізація (горизонтальні та низові ініціативи);
 2. самооборона (участь громадян в опорі агресії та безпеці громад);
 3. захист європейських цінностей – свобода, людська гідність та опір будь-яким проявам авторитаризму;
 4. згуртованість та національна єдність, які базуються на українській політичній ідентичності, практиках інклюзивності та залученості;
 5. реформи та суспільні трансформації на базі соціальних та управлінських інновацій.

Євроінтеграція

Цей пріоритет передбачає реалізацію політик відновлення та реінтеграції звільнених та прифронтових територій на засадах концепції безпечної реінтеграції з фокусом на формування стійкості, соціальної згуртованості на рівні громад та регіонів, подолання наслідків окупації. Інструментами досягнення поставлених цілей є інклюзивний діалог, підходи перехідного правосуддя та верховенства права, відновлення справедливості та відповідні реформи.

Реінтеграція та відновлення 

Цей пріоритет передбачає реалізацію політик відновлення та реінтеграції звільнених та прифронтових територій на засадах концепції безпечної реінтеграції, з фокусом на інклюзивний діалог, підходи перехідного правосуддя та верховенства права, відновлення справедливості та відповідні реформи. Безпечна реінтеграція також включає:

1. прискорений розвиток;

2. ліквідацію наслідків короткотермінової та тривалої окупації для України;

3. залучення суспільства до подолання агресії та забезпечення стійкого миру.

Зазначені пріоритети взаємопов’язані між собою та потребують синергійного підходу для їх впровадження з метою мінімізації каскадних ризиків та досягнення стійкого миру в Україні та Європі в цілому.

Напрямки діяльності Національної платформи

 • Розвиток Національної платформи як майданчика для багатостороннього та багаторівневого діалогу для забезпечення стійкості на рівні громад, регіонів та України в цілому, інтегрованого підходу щодо євроінтеграції, безпечної реінтеграції звільнених територій та громадян.
 • Надання рекомендацій та підтримка розвитку політик, спрямованих на подолання соціально-політичних наслідків війни, включаючи виклики, пов’язані з ВПО, громадянами, які покинули Україну, маргінальними групами, ветеранами, функціонуванням владних інститутів в умовах затяжної війни, перехідним правосуддям та мілітаризацією.
 • Підтримка та розвиток стратегічних комунікацій щодо стійкості та згуртованості в Україні, з метою підвищення довіри між суспільством та владою на різних рівнях.
 • Створення умов для міжсекторальної співпраці та синергії між ініціативами, які спрямовані на підвищення стійкості та згуртованості в Україні.
 • Сприяння формуванню національної екосистеми стійкості: оцінка каскадних та нелінійних ризиків (попередження конфліктів), ідентифікація, концептуалізація та просування українських практик стійкості, підтримка та розвиток мережі спільнот, які є носіями відповідних практик.

Інструменти та методи реалізації пріоритетних напрямків

 • наративна та комунікаційна робота з публічним дискурсом
 • сприяння розробки політик
 • адвокація
 • фасилітований діалог
 • підвищення спроможностей
 • моніторинг та аналіз ситуації
 • міжнародна експертиза
 • співпраця з органами влади на різних рівнях та міжнародними зацікавленими сторонами

Back to top