Комітет ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин

Предметами відання Комітету є наступні питання: 

 • додержання прав і свобод людини і громадянина;
 • запровадження європейських стандартів захисту прав і основоположних свобод людини в національне законодавство;
 • діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 • громадянство, статус іноземців та осіб без громадянства;
 • законодавче забезпечення збирання і використання персональних даних про особу (крім захисту інформації та персональних даних в інформаційно-телекомунікаційних системах);
 • етнонаціональна політика, міжнаціональні відносини та права корінних народів і національних меншин в Україні;
 • імміграція, біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
 • законодавче забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • співробітництво з Радою Європи (РЄ), Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у сфері додержання (захисту) прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
 • співробітництво з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції, Радою ООН з прав людини відповідно до статутних завдань зазначених організацій, що збігаються з компетенцією Комітету;
 • політика з питань тимчасово окупованих територій України;
 • реінтеграція населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України;
 • реалізація прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання;
 • відновлення та розвиток деокупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 • захист прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;
 • реалізація прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України
Back to top